het inhuldigingsfeest onzer nieuwe lokalen

ZW/W op VOLTA – Nacht van de Arbeid

19u30——-Deuren
20u30——-Inhuldiging – Gerard Herman
21u45——-Improset – Wim Segers, Bart Maris, Lieven Van Pée
23u00——-Re-enactment slotrede G. Anseele 1911- Lobke Leirens + Dj Reynders ‘den onzen’

“Gij kent toch allen een biekorf, nietwaar? Daarin zijn duizenden diertjes die hunne gouden vleugeltjes in de zon doen glinsteren en verre weg in ’t ronde vliegen om uit de bloemen te halen het schoonste, het beste wat er uit te halen is, door hetgeen de natuur hun schonk. Zij dringt tot in de kelk om zeker te zijn dat alles er uitgetrokken wordt. En van hetgeen zij uit de bloempjes haalt maakt zij het smakelijkste, het zoetste wat bestaat: een zeemkoek. Hewel, vrienden, in dit lokaal moet dit ook zoo zijn.”

(Uit Edward Anseele, de slotrede in “Gentsch Nieuws – Het inhuldigingsfeest onzer nieuwe lokalen der Meibloemstraat, Brugschepoort”, 19 september 1911, Gent.)

Tickets 14 EUR
https://vooruit.ticketmatic.com/addevent.php?a=hwoQlHn7jVQ&e=0F-9LWJL4CM&s=80cswBbInpo&l=nl

Foto’s ©  Frederik Sadones (kleur) en Bart Verhelst (zwart-wit)