de koer zoekt koerresidenten

De Koer zoekt een 8 – tal geëngageerde kunstenaars, vormgevers, muzikanten, architecten, collectieven, … die voor een periode hun praktijk en netwerk aan de Koer verbinden.

De Koer werkt aan een collectief gedragen herontwikkeling van zaal de Meibloem, een site van 2000m2 in het midden van de Brugse Poort te Gent. De nieuwbouwplannen worden drie jaar uitgesteld. Op deze manier wordt er tijd en ruimte genomen om vanuit de huidige staat, de plek onderzoekend vorm te geven. Daarom zetten we van november 2016 t/m september 2017 een residentenprogramma op poten dat start vanuit de plek en de verbeelding rond de plek zal voeden.

De uitwerking van de residentie kan verschillende vormen aannemen; een parade, een videowerk, een programmatie, een tentoonstelling, een fysieke ingreep in of rond de Koer, een happening, een maquette, een traject met bewoners of bezoekers…

Wat verwachten we?
-Een engagement van minimum 10 dagen in de periode
1 november 2016 t/m 30 september 2017
-Een voorstel dat bijdraagt aan de verbeelding van de site en inhaakt op de historische, architecturale en/of sociale betekenis van de plek.
-De residentie kent bij voorkeur een participatieve insteek.

Wat bieden we?
-Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.
-Een productionele en inhoudelijke opvolging van je plannen en ideeën.
-Een honorarium van 800 euro.
-Een beperkt productiebudget naargelang de concrete plannen.
-Een publicatie waarin wordt teruggeblikt op de verschillende KoerResidenten.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur volgende documenten voor maandag 10 oktober naar tim@dekoer.be
-Een voorstel van max. 2 p. A4 waarin je idee, aanpak en ideale timing duidelijk wordt.
-Een pdf met een beknopt cv en portfolio.

Hoe selecteren we de residenten?
Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit Sofie Joye, Kristof Van Gestel, Riet Steel, Lore Smolders en Danielle Van Zuijlen. De jury streeft naar een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten. Op maandag 24 oktober maken we de selectie bekend.

Wil je meer weten?
-Tijdens het openingsfeest ‘Driemaal Scheepsrecht‘ op 10 september wordt het gebouw gepresenteerd aan het publiek, een ideaal moment om een beeld te krijgen van de site.
-Een bezoek aan de plek en een rondleiding is mogelijk op woensdag 21 en donderdag 22 september tussen 12u en 20u, graag per mail bevestigen aan tim@dekoer.be
-Meer info over de werking van de koer via www.dekoer.be of via De Koer